Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Projekt CARTOON na konferencji NANOP 2016

Finansowany ze środków UE projekt CARTOON będzie reprezentowany na konferencji NANOP 2016, która odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2016 r. w Paryżu, Francja.

7 Grudnia 2016 - 9 Grudnia 2016
Paryż, Francja

Profesor Laurent Vivien, koordynator finansowanego ze środków 7PR projektu CARTOON (CARbon nanoTube phOtONic devices on silicon) wygłosi trzeciego dnia konferencji (9 grudnia) wykład plenarny pt. „Recent advances in silicon photonics”.

Konferencja NANOP (Nanophotonics and Micro/Nano Optics International) to doroczne wydarzenie, które gości prominentnych prelegentów i światowej klasy naukowców. Złożą się na nie również prezentacje ustne i plakatowe oraz warsztaty, wystawy sponsorów i imprezy dodatkowe. Ogólny temat konferencji brzmi: „Optics at the frontiers”.

Nadrzędnym celem projektu CARTOON jest opracowanie nowatorskiej strategii hybrydyzacji urządzeń fotonicznych na bazie krzemu za pomocą półprzewodnikowych jednościennych nanorurek węglowych (s-SWNT) w roli zintegrowanego źródła światła, modulatora i detektora.

Więcej informacji:
witryna NANOP 2016
witryna projektu CARTOON