Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowe sympozjum zamykające projekt INNOVINE

W dniach 16 i 17 listopada 2016 roku, w Tuluzie, Francja, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu INNOVINE organizują międzynarodowe sympozjum zamykające projekt.

16 Listopada 2016 - 17 Listopada 2016
Tuluza, Francja

Konferencję zaplanowano na dwa dni. Dzień pierwszy adresowany jest raczej do naukowców, a jego tematem będzie przystosowanie się do zmiany klimatu i oddziaływanie chorób.

W drugim dniu plantatorzy winorośli i doradcy techniczni zajmować się będą odpornymi odmianami, czujnikami, systemami wspomagania decyzji oraz systemami uprawy winorośli.

Strategicznym celem projektu było znalezienie rozwiązań, które pomogą europejskim winnicom przystosować się do nasilającej się globalnej konkurencji i zmieniającego się środowiska.

Językami sympozjum będą angielski i francuski.

Więcej informacji:
strona wydarzenia