European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Forum polityki SRA SUN/CALIBRATE

Partnerzy finansowanych ze środków UE projektów SUN i CALIBRATE wspólnie organizują forum polityki (SRA Policy Forum), które odbędzie się w dniach 1-3 marca 2017 r. w Wenecji, Włochy.

1 Marca 2017 - 3 Marca 2017
Wenecja, Włochy
Forum SRA (Society for Risk Analysis) stworzy okazję do dyskusji nad bieżącymi inicjatywami koncentrującymi się na doskonaleniu zarządzania ryzykiem w kontekście powstających technologii, poprzez integrację tradycyjnych narzędzi do analizy ryzyka i uwzględnianie kwestii społeczno-gospodarczych.

Tego typu podejście będzie pomocne w wyjaśnianiu obiektywnych i subiektywnych informacji, aby rozwijać skuteczne zarządzanie powstającymi technologiami, które wiążą się z niepewnością i potencjalnie znaczącym ryzykiem.

Uczestnicy forum przygotują podsumowania bieżących działań podejmowanych w ramach wielorakich przedsięwzięć w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Azji, Ameryce Łacińskiej i w innych regionach oraz poinformują o możliwościach przyszłych spotkań i prowadzenia badań.

Forum SRA jest skierowane do pracowników instytucji badawczych i akademickich, a także przedsiębiorstw, agencji rządowych i innych właściwych organizacji.

Więcej informacji:
witryna wydarzenia