Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie zamykające projekt COMET

W dniach 25-27 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Brugii, Belgia, spotkanie zamykające projekt COMET.

25 Kwietnia 2017 - 27 Kwietnia 2017
Brugia, Belgia

Wraz ze zbliżaniem się do końca realizacji projektu COMET, finansowanego ze środków UE, konsorcjum jest gotowe do podzielenia się wynikami i osiągnięciami. Ponadto przedmiotem dyskusji z przedstawicielami KE i innych organizacji międzynarodowych będzie dalsza integracja, długofalowe zrównoważenie oraz plan działania na rzecz badań radioekologicznych w Europie.

Punktem centralnym wydarzenia będzie omówienie stanowiska w zakresie takich tematów jak: „Zrównoważenie i integracja radioekologii w Europie”, „Opracowanie i wdrożenie tematycznych średnioterminowych planów działań badawczych zgodnych ze strategicznym programem badań naukowych ALLIANCE”, „Radioekologia morska po Fukushimie: czy jesteśmy w stanie lepiej ocenić oddziaływanie” oraz „Znaczenie mechanizmów epigenetycznych w indukcji długofalowych lub transgeneracyjnych efektów promieniowania jonizującego”.

Przez cztery lata konsorcjum COMET, utworzone przez 20 partnerów badawczych, prowadziło innowacyjne badania w zakresie kluczowych potrzeb wskazanych przez społeczność radioekologiczną we współpracy ze środowiskami badawczymi zajmującymi się zarządzaniem (post) kryzysowym i niskimi dawkami promieniowania, jak również poprzez zaangażowanie partnerów z krajów, gdzie miały miejsce poważne awarie jądrowe.

Rejestracja jest otwarta do dnia 31 marca.

Więcej informacji:
strona wydarzenia