Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja nt. finansów obliczeniowych 2017

W dniach od 4 do 8 września 2017 r., w Lizbonie, Portugalia, odbędzie się druga z serii dwóch międzynarodowych konferencji poświęconych finansom obliczeniowym, organizowana przez partnerów finansowanego ze środków UE projektu STRIKE.

4 Września 2017 - 8 Września 2017
Lizbona, Portugalia

Konferencja będzie drugą w ramach odbywającej się raz na dwa lata serii spotkań poświęconych finansom obliczeniowym, które organizowane są pod auspicjami konsorcjum projektu STRIKE (Novel Methods in Computational Finance 2013-2016).

Wydarzenie w Lizbonie koncentrować się będzie na badaniach i praktykach w matematyce i obliczeniach finansowych. Organizatorzy zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych z najlepszych ośrodków badawczych oraz ekspertów z sektora finansowego. Jednym z kluczowych celów konferencji jest promowanie współpracy między naukowcami zajmującymi się finansami matematycznymi i naukami obliczeniowymi oraz badaczami i praktykami z sektora finansowo-ekonomicznego.

Zaawansowane techniki obliczeniowe są niezbędne w większości aktualnych aplikacji w sektorze finansowym i z tego właśnie względu partnerzy projektu STRIKE budują sieć europejskich naukowców zajmujących się matematyką finansową i naukami obliczeniowymi.

Więcej informacji:
strona wydarzenia