Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty ATLANTOS nt. harmonizacji transatlantyckich danych oceanicznych

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ATLANTOS organizują warsztaty, które odbędą się w dniach 7 i 8 czerwca 2017 r. w Brukseli, Belgia.

7 Czerwca 2017 - 8 Czerwca 2017
Bruksela, Belgia

Celem warsztatów ATLANTOS jest zebranie przedstawicieli kluczowych organizacji ze wszystkich kontynentów graniczących z Atlantykiem, aby dokonać przeglądu dostępnych danych i znaleźć sposoby na doskonalenie wymiany transatlantyckich danych oceanicznych. Podczas warsztatów omawiany będzie plan działania na rzecz bardziej zrównoważonej, wydajniejszej i bardziej zintegrowanej wymiany danych uzyskiwanych podczas obserwacji Atlantyku.

W programie znalazły się takie tematy jak: doskonalenie procedur od kalibracji czujników na morzu po wzorcowanie czujników w centrach danych na różnych kontynentach oraz analiza perspektyw harmonizacji; przypisywanie metadanych – znajdowanie złotego środka w przypisywaniu kluczowych, stałych identyfikatorów oraz dostępność transkontynentalnych danych o Oceanie Atlantyckim – określenie potrzeb użytkowników w perspektywie transatlantyckiej.

Więcej informacji:
strona wydarzenia