Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Niemcy – mistrz świata w dziedzinie efektywności energetycznej?

11 czerwca 2018 r. w Berlinie (Niemcy) odbędą się warsztaty organizowane przez finansowany przez UE projekt ODYSSEE-MURE, we współpracy z DENEFF oraz eceee.

11 Czerwca 2018 - 11 Czerwca 2018
Berlin, Niemcy
Nowy rząd koalicyjny Niemiec zapowiada: „Sprawimy, że Niemcy staną się najbardziej efektywną energetycznie gospodarką świata”. Ale który kraj znajduje się obecnie w czołówce – a który pozostaje w tyle – i dlaczego? Co stanowi siłę napędową lub przeszkodę na drodze do sukcesu? Czego można uczyć się od siebie nawzajem, aby sprawniej wprowadzać ulepszenia, a tym samym osiągnąć krajowe i międzynarodowe cele w zakresie energii i klimatu?

W ramach unijnego projektu ODYSSEE-MURE opracowano zestaw narzędzi umożliwiający ocenę postępów w zakresie efektywności energetycznej w państwach członkowskich UE, a także dostarczono szczegółowych danych na temat kluczowych wskaźników i polityk krajowych. Celem warsztatów jest omówienie z ekspertami w dziedzinie polityki krajowej oraz uczestnikami projektu ODYSSEE-MURE metodologii oraz sposobów dalszego postępowania w odniesieniu do podejść do polityki, takich jak:
• niemiecki krajowy plan działania na rzecz efektywności energetycznej (NAPE)
• doświadczenia Danii w zakresie zobowiązań dotyczących efektywności energetycznej
• podatki od emisji dwutlenku węgla czy zobowiązania dotyczące efektywności energetycznej?
• irlandzkie zachęty podatkowe dla sektora przemysłu (przyspieszone ulgi kapitałowe)

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia