Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pierwsze międzynarodowe warsztaty HubIT

3 grudnia 2018 roku w Wiedniu (Austria) odbędą się międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez finansowany ze środków UE projekt HubIT.

Gospodarka cyfrowa
3 Grudnia 2018 - 3 Grudnia 2018
Wiedeń, Austria

W ramach projektu HubIT odbywają się pierwsze międzynarodowe warsztaty w zakresie wspierania bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do badań i innowacji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do urzeczywistnienia tego celu.

Partnerzy zaprezentują swój projekt, wstępny europejski model ramowy oraz pomoc, jaką może zaoferować HubIT. W ramach warsztatów odbędzie się prezentacja i sesja informacyjna dotycząca użyteczności HubIT Metropolis i informacji w nim zawartych. Zbierane będą informacje dotyczące koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji oraz europejskiego modelu ramowego odpowiedzialnego wprowadzania innowacji w dziedzinie ICT. Wydarzenie będzie też okazją do wymiany najlepszych praktyk oraz dyskusji na temat koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji i jej zastosowania w ICT.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne
Społeczeństwo