Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Forum zainteresowanych stron inicjatywy w zakresie wspólnego programowania Oceans

W dniu 8 kwietnia 2020 r. w Brukseli (Belgia) odbędzie się forum organizowane w ramach współfinansowanego przez UE projektu CSA Oceans 2.

8 Kwietnia 2020 - 8 Kwietnia 2020
Bruksela, Belgia

Forum będzie kluczowym elementem przeglądu strategicznego programu badań i innowacji inicjatywy Oceans na lata 2015–2020. Dzięki poprawionej strategii inicjatywa Oceans przyczyni się do rozwoju krajowych badań naukowych i innowacji, umożliwi realizację europejskich planów dotyczących nauki i polityki oraz wniesie wkład w światowe programy morskie.

Forum zbierze zróżnicowaną grupę zainteresowanych stron, które podzielą się swoją opinią na temat projektu strategicznego programu badań i innowacji. Będą miały także okazję przyjrzeć się priorytetom w zakresie badań i innowacji oraz porozmawiać na temat potencjalnych współprac i wspólnych działań. Wszystko to ma na celu umocnienie znaczenia i zwiększenie efektów nowego strategicznego programu badań i innowacji.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia