Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

KONKURSY TRA VISIONS 2020

W dniach 27–30 kwietnia 2020 roku w Helsinkach (Finlandia) odbędą się dwa konkursy w ramach finansowanego ze środków UE projektu TRA VISIONS 2020.

Transport i mobilność
27 Kwietnia 2020 - 30 Kwietnia 2020
Helsinki, Finlandia

Wykorzystując swój mandat na zorganizowanie dwóch konkursów dotyczących badań w dziedzinie transportu, których zwycięzcy zostaną ogłoszeni na tegorocznej konferencji TRA, projekt TRA VISIONS 2020 inspiruje i pobudza umysły zarówno młodszych, jak i starszych naukowców. Oba konkursy obejmują wszystkie rodzaje transportu, wpisując się tym samym w cele polityki Komisji Europejskiej dotyczące inteligentnego, ekologicznego i zintegrowanego transportu..

Konkurs Młodych Naukowców ma za zadanie podsycić zainteresowanie zrównoważonym transportem wśród młodych naukowców i studentów. Konkurs Starszych Naukowców skierowany jest do bardziej doświadczonych naukowców związanych z dziedziną innowacyjnych rozwiązań dla transportu i w pełni opiera się na wynikach finansowanych ze środków UE projektów.