Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Letni kurs szkoleniowy BioExcel z zakresu symulacji biomolekularnych

W dniach 22–26 czerwca 2020 roku w miejscowości Pula (Włochy) odbędzie się letni kurs szkoleniowy w ramach finansowanych ze środków UE projektów BioExcel oraz BioExcel-2.

Badania podstawowe
22 Czerwca 2020 - 26 Czerwca 2020
Pula, Włochy

Kurs przeznaczony jest dla naukowców, głównie doktorantów i badaczy z tytułem doktora, którzy wykorzystują lub planują wykorzystywać biomolekularne modelowanie i symulacje podczas swojej codziennej pracy naukowej. Podczas kursu uczestnicy będą brać udział w wykładach i warsztatach na temat symulacji dynamiki molekularnej, dokowania biomolekularnego, metody QM/MM, obliczeń swobodnej energii oraz zaawansowanych metod pobierania próbek (metadynamika)

Przewidziane są także ćwiczenia na komputerze, a dokładniej analiza studium przypadku z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin oraz oprogramowania opracowanego w ramach projektu BioExcel (GROMACS, HADDOCK i PMX). Warunkiem uczestnictwa w kursie jest umiejętność pracy w systemie Linux oraz podstawowa znajomość oprogramowania do modelowania molekularnego.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia