CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-01

Article available in the following languages:

Przeciwdziałanie brutalnemu ekstremizmowi i radykalizacji: webinarium na temat wskaźników dobrego rządzenia

W dniu 23 września 2020 roku odbędzie się webinarium zorganizowane w ramach finansowanych przez UE projektów GREASE i BRaVE.

23 Września 2020 - 23 Września 2020
Online, Włochy
Pogłębiająca się w Europie polaryzacja to ogromne wyzwanie, któremu starają się sprostać naukowcy – z dobrym rezultatem. Zespoły projektów badawczych GREASE i BRaVE, finansowanych ze środków programu „Horyzont 2020”, oraz projektu BRIDGE, realizowanego dzięki Funduszowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Policja, opracowały różne, ale uzupełniające się zestawy wskaźników, które ułatwiają monitorowanie oraz ocenę skutków wdrożenia powiązanych polityk i praktyk.

W ramach każdego projektu powstają praktyczne zestawy narzędzi oparte na autorskich wskaźnikach. Zespoły zaprezentują je (jako wersje robocze) i omówią podczas tych wspólnych warsztatów. Celem webinarium jest określenie potencjalnych mocnych i słabych stron każdego zestawu narzędzi, w ten sposób umożliwiając ich przystosowanie do potrzeb władz lokalnych i krajowych, badaczy i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia