Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejska szkoła wiosenna – biopaliwa drugiej generacji

W dniach 17–18 marca 2021 r. odbędą się warsztaty wiosennej szkoły online organizowane w ramach finansowanych ze środków UE projektów ABC-SALT i COMSYN.

17 Marca 2021 - 18 Marca 2021
Online, Finlandia

Wiosenna szkoła to wydarzenie skierowane do doktorantów i młodych naukowców z różnych dyscyplin. W ramach dwudniowego wydarzenia, którego gospodarzami będą uczestnicy projektów ABC-SALT oraz COMSYN, naukowcy będą dyskutować o tym, w jaki sposób mogą poprawić wyniki swojej pracy naukowej poprzez wykorzystanie swoich mocnych stron i tworzyć udane projekty dotyczące biopaliw.

Program obejmuje wykłady na temat biopaliw drugiej generacji i rozwoju projektów, a także sesje kreatywne poświęcone rozwijaniu umiejętności miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalizacji wpływu badań. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z innymi doktorantami, a także uznanymi międzynarodowymi naukowcami i ekspertami zaangażowanymi w projekty finansowane ze środków UE. Podczas interaktywnych warsztatów poruszony zostanie również temat interdyscyplinarnych aspektów przygotowywania wniosków projektowych.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia