Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Specjalistyczne warsztaty online „Experimental designs in social policy research: strengths, weaknesses, opportunities, and threats”

W dniach 20–21 maja 2021 roku odbędą się warsztaty online organizowane przez zespół finansowanego ze środków UE projektu InGRID-2, poświęcone eksperymentalnym metodom badań z dziedziny polityki społecznej, a w szczególności ich mocnym i słabym stronom oraz szansom i zagrożeniom.

20 Maja 2021 - 21 Maja 2021
Online, Belgia

Badania z dziedziny polityki społecznej, obejmujące eksperymenty społeczne jako cenne narzędzie do badania związków przyczynowo-skutkowych, napotykają na ograniczenia związane ze skalowalnością, ogólnością, nieodłączną niejednorodnością, złożonością programów polityki społecznej oraz realiami natury politycznej i etycznej. Oznacza to, że wiele pytań dotyczących charakteru i metodologii takich badań pozostaje bez odpowiedzi.

W ramach tych specjalistycznych warsztatów odbędą się wykłady plenarne, a także sesje dyskusyjne poświęcone doświadczeniom uczestników w zakresie stosowania modeli eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych w badaniach z dziedziny polityki społecznej. Głównym tematem warsztatów będą możliwości praktycznego zastosowania eksperymentów społecznych.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia