European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-01

Article available in the following languages:

Budowanie wiedzy: przystosowanie się do zmiany klimatu wśród drobnych rolników w Mozambiku

W dniu 12 marca 2021 roku odbędzie się seminarium online organizowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu ADAFARM.

12 Marca 2021 - 12 Marca 2021
Online, Hiszpania
Wydarzenie będzie miało formę dnia roboczego skoncentrowanego na doświadczeniach organizacji pozarządowych pracujących nad projektami poświęconymi współpracy, a jego celem będzie wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i zrównoważonego rozwoju.

Organizatorzy inicjatywy stawiają sobie trzy cele: 1) udostępnienie wyników projektu, tak aby dotarły do jak najszerszego grona odbiorców; 2) promowanie podobnych doświadczeń, które wzbogacają wiedzę; 3) umożliwienie instytucjom zajmującym się tymi zagadnieniami nawiązanie współpracy i rozpoczęcie debaty, która może pozytywnie wpłynąć na przyszłe działania.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia