Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-01

Article available in the following languages:

Druga Europejska Wirtualna Konferencja Technologii Kwantowych – European Quantum Technologies Virtual Conference (EQTC)

W dniach od 29 listopada do 2 grudnia 2021 roku odbędzie się wirtualna konferencja wspierana przez finansowany ze środków UE projekt QFlag.

29 Listopada 2021 - 2 Grudnia 2021
Online, Irlandia
Europejska Wirtualna Konferencja Technologii Kwantowych (EQTC), czyli międzynarodowa konferencja organizowana z ramienia inicjatywy European Quantum Flagship, skupiać się będzie na najważniejszych europejskich i międzynarodowych osiągnięciach w dziedzinie technologii kwantowej dokonanych w ostatnim czasie. Wśród różnorodnych tematów poruszanych podczas tego wydarzenia znajdą się: nauki podstawowe, rozwój infrastruktury, angażowanie przemysłu, edukacja i szkolenia, równowaga płci w sektorze technologii kwantowej, współpraca międzynarodowa i kształtowanie polityki.

Tegoroczna edycja EQTC nie tylko stanowić będzie platformę do prezentacji obecnego postępu w dziedzinie technologii kwantowych, ale także dostarczy wyczerpujących informacji na temat działań realizowanych w ramach inicjatywy European Quantum Flagship. Organizowana przez Irlandię internetowa konferencja będzie doskonałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów i promowania istotnych kwestii takich jak informowanie ogółu społeczeństwa o technologiach kwantowych.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia