Skip to main content

Quantum Technology Flagship Coordination and Support Action

Opis projektu

Wspieranie flagowej inicjatywy UE w zakresie technologii kwantowych

Uruchomienie w 2018 roku unijnego programu Quantum Technologies Flagship doprowadziło do powstania ambitnej inicjatywy w zakresie badań i innowacji, której celem jest umieszczenie Europy na czele drugiej rewolucji kwantowej. Inicjatywa skupia instytucje badawcze, przemysł oraz podmioty finansujące z sektora publicznego, pomagając Europie w osiągnięciu czołowej pozycji w zakresie nauki oraz doskonałości dotyczącej zagadnienia technologii kwantowych. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt QFlag będzie stanowił pojedynczy punkt startowy, którego celem będzie wspieranie i koordynacja działań inicjatywy Flagship. Jednym z głównych zadań projektu QFlag jest stworzenie wspólnoty podmiotów przemysłowych i przedstawicieli środowiska akademickiego skupionych wokół inicjatywy Flaghship w celu przygotowania i wdrożenia prawdziwie europejskiego programu badań strategicznych dotyczącego technologii kwantowych. W tym celu zespół zidentyfikuje przypadki użycia oraz przeanalizuje i udostępni kluczową infrastrukturę związaną z technologiami kwantowymi. Zamierza także zmobilizować zainteresowane strony do przeniesienia technologii kwantowych z laboratorium na rynek.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETFLAG-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETFLAG-2018-03

Koordynator

VDI TECHNOLOGIEZENTRUM GMBH
Wkład UE netto
€ 919 280,00
Adres
Vdi-platz 1
40468 Duesseldorf
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (6)

ROBERT BOSCH GMBH
Niemcy
Wkład UE netto
€ 159 477,50
Adres
Robert-bosch-platz 1
70839 Gerlingen-schillerhoehe

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Stuttgart Ludwigsburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Środki z innych źródeł
€ 0,00
UNIVERSITE DE GENEVE
Szwajcaria
Wkład UE netto
€ 276 000,00
Adres
Rue Du General Dufour 24
1211 Geneve

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 0,00
FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 428 750,00
Adres
Avinguda Carl Friedrich Gauss 3
08860 Castelldefels

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Środki z innych źródeł
€ 0,00
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Francja
Wkład UE netto
€ 516 053,75
Adres
Rue Leblanc 25
75015 Paris 15

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Środki z innych źródeł
€ 0,00
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Włochy
Wkład UE netto
€ 168 185,00
Środki z innych źródeł
€ 0,00
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 231 250,00
Adres
Anna Van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Agglomeratie ’s-Gravenhage
Rodzaj działalności
Research Organisations
Środki z innych źródeł
€ 0,00