Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Planowanie projektów oraz tworzenie planów pracy

W Hamburgu w Niemczech, w dniu 8 lutego, odbędą się warsztaty na temat planowania projektów oraz tworzenia planów pracy w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR).

Poprzez kombinację prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych warsztaty będą starały się dać pojęcie o tym, co plan ...

8 Lutego 2005 - 8 Lutego 2005
null

W Hamburgu w Niemczech, w dniu 8 lutego, odbędą się warsztaty na temat planowania projektów oraz tworzenia planów pracy w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR).

Poprzez kombinację prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych warsztaty będą starały się dać pojęcie o tym, co plan projektu przekazuje partnerom projektu, oceniającym projekt oraz oficerom projektu Komisji Europejskiej.

Warsztaty są przydatne szczególnie dla osób, które chciałyby stosować techniki planowania projektów w projektach badawczych wspieranych przez Unię Europejską, oraz dla osób mających niewielkie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków.W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o odwiedzenie następującej strony internetowej:
http://tutech.net/euworkshops

albo o kontakt z: Ingeborg Meyer-Gaffke
E-mail: euoffice@tutech.de