Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja o współpracy w kosmosie

Międzynarodowa konferencja na temat współpracy w kosmosie po tytułem 'Wygrywanie dzięki współpracy: dzielenie korzyści z kosmosu', odbędzie się w dniach 17 i 18 lutego w Brukseli, w Belgii.

Celem konferencji jest dostarczenie zarówno usytuowanym jak i początkującym graczom w...

17 Lutego 2005 - 17 Lutego 2005
Belgia

Międzynarodowa konferencja na temat współpracy w kosmosie po tytułem 'Wygrywanie dzięki współpracy: dzielenie korzyści z kosmosu', odbędzie się w dniach 17 i 18 lutego w Brukseli, w Belgii.

Celem konferencji jest dostarczenie zarówno usytuowanym jak i początkującym graczom w dziedzinie kosmosu, jak i innym stronom zainteresowanym, forum wymiany poglądów na temat międzynarodowej współpracy i przedyskutowanie modeli zwiększenia współpracy we wszystkich dziedzinach związanych z kosmosem.

Konferencja odbędzie się podczas Tygodnia Ziemi i Kosmosu, wydarzenia sponsorowanego głównie przez UE-ESA (Europejską Agencję Kosmiczną).Dalsze informacje na temat Tygodnia Ziemi i Kosmosu można znaleźć na:
http://europa.eu.int/comm/space/esw/index_en.htm

Lub prosimy o kontakt:
E-mail: esw@cec.eu.int