Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Ekologia 2005, Bułgaria

Międzynarodowe sympozjum 'Ekologia 2005' odbędzie się w Bułgarii, w resorcie Sunny Beach, w dniach od 13 do 17 czerwca.

Dyskusje będą obejmować następujące tematy:
- ekologia powietrza, gleby i wody;
- monitoring ekologiczny oraz ocena statusu ekologicznego;
- polityka do...

13 Czerwca 2005 - 13 Czerwca 2005
Bułgaria
Międzynarodowe sympozjum 'Ekologia 2005' odbędzie się w Bułgarii, w resorcie Sunny Beach, w dniach od 13 do 17 czerwca.

Dyskusje będą obejmować następujące tematy:
- ekologia powietrza, gleby i wody;
- monitoring ekologiczny oraz ocena statusu ekologicznego;
- polityka dot. środowiska oraz zarządzanie środowiskiem;
- ekologia, medycyna i farmacja;
- ekologia przemysłowa oraz zanieczyszczenia transgraniczne;
- ekologia rolnictwa i przemysłu spożywczego;
- budownictwo, architektura i środowisko;
- edukacja ekologiczna i wychowanie;
- międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony środowiska.Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
http://www.sciencebg.net/sciencebg/Congress/Ecology/eco_eng.htm