Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja poświęcona telekomunikacji ITS

W dniach od 27 do 29 czerwca w Breście we Francji odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat telekomunikacji w inteligentnych systemach transportowych (ITS).

Konferencja ta ma połączyć inżynierów i naukowców pracujących w dziedzinie ITS jak również osoby skupiające się...

27 Czerwca 2005 - 27 Czerwca 2005
Francja

W dniach od 27 do 29 czerwca w Breście we Francji odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat telekomunikacji w inteligentnych systemach transportowych (ITS).

Konferencja ta ma połączyć inżynierów i naukowców pracujących w dziedzinie ITS jak również osoby skupiające się na radiokomunikacji. Poszczególne sesje poświęcone będą infrastrukturze, wynikom badań, technologii, zastosowaniom, politykom i standardom.Dalsze informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://conferences.enst-bretagne.fr/itst2005