Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Przygotowanie MSP do trzeciego konkursu 6. PR.

Projekt AeroSME oraz grupa Industry Management Group IMG4 organizują wspólnie spotkanie zaplanowane na 26 stycznia w Brukseli. Seminarium ma pomóc w składaniu wniosków dla projektów zintegrowanych (IP) w ramach trzeciego konkursu Szóstego Programu Ramowego (6.PR).

Trzeci kon...

26 Stycznia 2005 - 26 Stycznia 2005
Belgia

Projekt AeroSME oraz grupa Industry Management Group IMG4 organizują wspólnie spotkanie zaplanowane na 26 stycznia w Brukseli. Seminarium ma pomóc w składaniu wniosków dla projektów zintegrowanych (IP) w ramach trzeciego konkursu Szóstego Programu Ramowego (6.PR).

Trzeci konkurs zostanie prawdopodobnie ogłoszony w połowie marca a termin składania wniosków upłynie w połowie lipca. Celem seminarium jest ułatwienie i wspieranie spotkań pomiędzy koordynatorami projektów i ich potencjalnymi partnerami. Pierwszeństwo będą miały małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP).Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
http://www.aerosme.com/html/workshopsFP6Call3.htm