Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Nanotechnologie i lotne związki organiczne

W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2005 r. w Stambule (Turcja) odbędzie się międzynarodowe sympozjum na temat 'Zastosowania nanotechnologii w oddzielaniu i odzyskiwaniu lotnych związków organicznych ze strumieni zanieczyszczonego powietrza' (ANVOC).

Celem sympozjum jest - popr...

30 Maja 2005 - 30 Maja 2005
Turcja

W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2005 r. w Stambule (Turcja) odbędzie się międzynarodowe sympozjum na temat 'Zastosowania nanotechnologii w oddzielaniu i odzyskiwaniu lotnych związków organicznych ze strumieni zanieczyszczonego powietrza' (ANVOC).

Celem sympozjum jest - poprzez wysokiej jakości dane badawcze oraz wyniki badań - rozszerzanie naukowego zrozumienia, osiągnięć i zastosowań inżynieryjnych rozwiązań technologicznych opartych na użyciu membran, oraz poświęcenie uwagi istotnym niebezpieczeństwom związanym z zanieczyszczeniami (na przykład usuwaniu lotnych związków organicznych (VOC)), które zagrażają ludzkiemu zdrowiu oraz środowisku.Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
http://www.membrane.nl/anvoc2005/