Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Omówienie zarządzania finansami, raportowania i audytów w 6. PR.

24 lutego w Brukseli (Belgia) firmy Berkley Associates i Walker Associates oferują intensywne, jednodniowe praktyczne omówienie zasad zarządzania finansami, które obowiązują w projektach Szóstego Programu Ramowego.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie zarządzaniu finansami w...

24 Lutego 2005 - 24 Lutego 2005
null

24 lutego w Brukseli (Belgia) firmy Berkley Associates i Walker Associates oferują intensywne, jednodniowe praktyczne omówienie zasad zarządzania finansami, które obowiązują w projektach Szóstego Programu Ramowego.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie zarządzaniu finansami w Projektach Zintegrowanych (IP), Sieciach Doskonałości (NoE) oraz Specyficznych Projektach Badawczo-Rozwojowych (STREPs).

Instruktaż poprowadzi dwóch prezenterów zaangażowanych jako doradcy i recenzenci sieci 6. PR. Warsztaty będą w znacznym stopniu opierać się na analizie przypadków oraz na praktycznych przykładach, aby uczestnicy otrzymali wgląd w myślenie kierujące zasadami.W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
Berkley Associates
Tel: +32-2-219 0532
E-mail: berkleyassociates@skynet.be