European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja 'eChallenges e-2005' - w Ljubljanie (Słowenia)

W Ljubljanie (Słowenia) w dniach od 19 do 21 października odbędzie się piętnasta część corocznej konferencji eChallenges, która jest wspierana przez Komisję.

Konferencje eChallenges regularnie przyciągają ponad 500 delegatów z organizacji handlowych, rządowych i badawczych z...

19 Października 2005 - 19 Października 2005
Słowenia
W Ljubljanie (Słowenia) w dniach od 19 do 21 października odbędzie się piętnasta część corocznej konferencji eChallenges, która jest wspierana przez Komisję.

Konferencje eChallenges regularnie przyciągają ponad 500 delegatów z organizacji handlowych, rządowych i badawczych z całego świata a ich celem jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami. Wśród tematów tegorocznej konferencji są: ebiznes, administracja elektroniczna, praca i Europa w internecie po roku 2005 (eBusiness, eGovernment, eWork, eEurope), przejmowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), oraz współpraca międzynarodowa nad społeczeństwem informacyjnym.

Będzie to okazja do zaprezentowania osiągnięć Szóstego Programu Ramowego (6. PR), programu eEurope 2005 oraz innych regionalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw, jak również oczekiwań wobec priorytetów tematycznych 7. PR, dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) oraz innych przyszłych trendów.

Do 28 lutego jest możliwość zgłaszania wystąpień o technice, wystąpień wizjonerskich czy studium przypadków w sprawach biznesowych.Dalsze informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://www.echallenges.org/2005/