Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Projektowanie lekkich konstrukcji lotniczych

W Hamburgu (Niemcy) w dniach od 7 do 11 marca odbędą się warsztaty poświęcone projektowaniu lekkich konstrukcji lotniczych.

Celem wydarzenia jest udzielenie wskazówek na temat zaawansowanych prac w obszarze projektowania lekkich konstrukcji, a szczególnie konstrukcji lotnicz...

7 Marca 2005 - 7 Marca 2005
Niemcy

W Hamburgu (Niemcy) w dniach od 7 do 11 marca odbędą się warsztaty poświęcone projektowaniu lekkich konstrukcji lotniczych.

Celem wydarzenia jest udzielenie wskazówek na temat zaawansowanych prac w obszarze projektowania lekkich konstrukcji, a szczególnie konstrukcji lotniczych.

Grupą docelową warsztatów są absolwenci studiów inżynierskich, odpowiedni profesjonaliści oraz kierownicy obeznani z projektowaniem lekkich konstrukcji, choć będą one też odpowiednie dla specjalistów chcących poszerzyć swoją wiedzę a także dla młodszych specjalistów.Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://tutech.de/22323458