Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Modyfikacje powierzchni materiałów za pomocą wiązki jonowej

Międzynarodowa konferencja na temat modyfikacji powierzchni materiałów za pomocą wiązek jonowych odbędzie się w dniach od 4 do 9 września w Kusadasi w Turcji.

To organizowane od 1976 roku co dwa lata wydarzenie stanowi forum dla międzynarodowej społeczności modyfikującej pow...

4 Września 2005 - 4 Września 2005
Turcja

Międzynarodowa konferencja na temat modyfikacji powierzchni materiałów za pomocą wiązek jonowych odbędzie się w dniach od 4 do 9 września w Kusadasi w Turcji.

To organizowane od 1976 roku co dwa lata wydarzenie stanowi forum dla międzynarodowej społeczności modyfikującej powierzchnie materiałów za pomocą wiązek jonowych, która przedstawia i omawia na forum wyniki swoich prac i ich zastosowania.

Treść naukowa i techniczna konferencji w 2005 r., oprócz zastosowań przemysłowych i pojawiających się kwestii naukowych, podkreśli nowe technologie, takie jak biomateriały i nanokompozyty. Do uczestnictwa zachęca się szczególnie pracujących w przemyśle inżynierów oraz naukowców zajmujących się materiałami.Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na następującej stronie internetowej:
http://www.smmib05.net