Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Silne uniwersytety dla Europy

Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich (European University Association - EUA) organizuje kongres poświęcony 'harmonogramowi działań ku przyszłości: silne uniwersytety dla Europy'. Kongres odbędzie się w Glasgow, w Wielkiej Brytanii, w dniach 31 marca - 2 kwietnia.

Kongre...

31 Marca 2005 - 31 Marca 2005
Zjednoczone Królestwo
Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich (European University Association - EUA) organizuje kongres poświęcony 'harmonogramowi działań ku przyszłości: silne uniwersytety dla Europy'. Kongres odbędzie się w Glasgow, w Wielkiej Brytanii, w dniach 31 marca - 2 kwietnia.

Kongres EUA w Glasgow będzie wyjątkowym forum uniwersytetów europejskich, innych instytucji szkolnictwa wyższego oraz partnerów w dyskusji. W połowie drogi ku rokowi 2010 instytucje i studenci odegrają niezmiernie ważną rolę we wprowadzaniu reform Procesu Bolońskiego oraz doprowadzeniu do stanu, w którym społeczeństwo oparte na wiedzy stanie się faktem dla obywateli Europy.

Wnioski z kongresu będą wkładem do Deklaracji z Glasgow - silnego, wspólnego przekazu wychodzącego od środowisk szkolnictwa wyższego - która zostanie zaprezentowana europejskim ministrom edukacji 19 maja 2005 r. na następnym spotkaniu roboczym Procesu Bolońskiego w norweskim Bergen.W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o odwiedzenie następującej strony internetowej:
http://www.eua.be/eua/en/Conventions.jspx