Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

CORDIS zajmie się innowacjami w trakcie Forum Przedsiębiorczości

CORDIS będzie gospodarzem obrad okrągłego stołu na temat innowacji w Europie - "Pobudzenie przedsiębiorstwa poprzez innowacje", w ramach programu Forum Przedsiębiorczości 2005. Wydarzenie to odbędzie się w Brukseli, w Belgii, w dniach 23 i 24 marca.

Spotkanie z CORDIS poświę...

23 Marca 2005 - 23 Marca 2005
Belgia

CORDIS będzie gospodarzem obrad okrągłego stołu na temat innowacji w Europie - "Pobudzenie przedsiębiorstwa poprzez innowacje", w ramach programu Forum Przedsiębiorczości 2005. Wydarzenie to odbędzie się w Brukseli, w Belgii, w dniach 23 i 24 marca.

Spotkanie z CORDIS poświęcone będzie unijnej polityce dotyczącej badań i innowacji, które mają wpływ na działalność handlową, usługi dla przedsiębiorstw, oraz projektom finansowanym poprzednio w ramach unijnego programu na rzecz innowacyjności. Prelegenci z kręgów akademickich, Komisji Europejskiej, organizacji zajmujących się przedsiębiorczością i innowacją oraz przedstawiciele mediów poruszą kwestie dotyczące obecnej i przyszłej polityki w dziedzinie innowacji, MśP w Belgii oraz pomocy świadczonej w całej UE.

Forum Przedsiębiorczości poświęcone będzie siedmiu głównym tematom, mianowicie:
- kontom bankowym, podatkom, zarządzaniu biznesem i ewaluacji biznesu;
- zawieszeniu działalności i ponownym jej uruchomieniu;
- finansom;
- tworzeniu i wspieraniu sieci i instytucji;
- innowacji;
- eksportowi;
- usługom i wyposażeniu.

W forum wezmą udział czołowi menedżerowie oraz polityczni decydenci. Podczas tegorocznego forum będzie również okazja do bezpośredniego spotkania radcy prawnego, prawnika lub eksperta podatkowego.Aby zarejestrować uczestnictwo w imprezie CORDIS prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: events@cordis.lu. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na następującą stronę internetową:
http://www.salondesentrepreneurs.be