Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Prognozy dla internetu

4 marca w Namur (Belgia) odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana 'Prognozy dla internetu'.

Celem konferencji jest zmobilizowanie interesariuszy oraz zebranie pomysłów poprzez zastosowanie narzędzi prognozowania do zarządzania internetem.

Przedyskutowane zostan...

15 Marca 2005 - 15 Marca 2005
Belgia

4 marca w Namur (Belgia) odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana 'Prognozy dla internetu'.

Celem konferencji jest zmobilizowanie interesariuszy oraz zebranie pomysłów poprzez zastosowanie narzędzi prognozowania do zarządzania internetem.

Przedyskutowane zostaną trzy kluczowe zagadnienia:
- technologie dla społeczeństwa informacyjnego;
- zasoby ludzkie na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy;
- kwestie transwersalne zarządzania internetem.

Główne wnioski z konferencji zostaną zaprezentowane podczas drugiej fazy Światowego Szczytu na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) w Tunisie.W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę:
http://www.wallonie-en-ligne.net/2005_Prospective-Internet/index.htm