Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Doroczne spotkanie niemieckich sieci umiejętności w Berlinie

3 marca w Berlinie odbędzie się doroczne spotkanie osób zaangażowanych w niemieckie sieci umiejętności.

Obecnie w Niemczech działa około 120 sieci w 18 różnych dziedzinach. Sieci te łączą 34 innowacyjne regiony. Tematami tegorocznego spotkania będą:
- współpraca międzynarod...

3 Marca 2005 - 3 Marca 2005
Niemcy

3 marca w Berlinie odbędzie się doroczne spotkanie osób zaangażowanych w niemieckie sieci umiejętności.

Obecnie w Niemczech działa około 120 sieci w 18 różnych dziedzinach. Sieci te łączą 34 innowacyjne regiony. Tematami tegorocznego spotkania będą:
- współpraca międzynarodowa w sieciach ponad granicami;
- modele finansowe i partnerzy;
- ocena wyników i działania sieci.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Sekretarz Stanu Wolf-Michael Catenhusen z Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz kilku uznanych pracowników naukowych i przemysłowców.Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://www.kompetenznetze.de