Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Kongres poświęcony naukom społecznym i zdrowiu, Turcja

Doroczna konferencja Międzynarodowego Forum Nauk Społecznych i Zdrowia (The International Forum for Social Sciences and Health IFSSH) odbędzie się w Stambule (Turcja) w dniach od 21 do 26 sierpnia.

Tematami konferencji będą:
- bioetyka;
- bioterror oraz broń masowego rażen...

21 Sierpnia 2005 - 21 Sierpnia 2005
Turcja

Doroczna konferencja Międzynarodowego Forum Nauk Społecznych i Zdrowia (The International Forum for Social Sciences and Health IFSSH) odbędzie się w Stambule (Turcja) w dniach od 21 do 26 sierpnia.

Tematami konferencji będą:
- bioetyka;
- bioterror oraz broń masowego rażenia: fakty czy fikcja;
- zdrowie ekologiczne: zmiana klimatu, konsekwencje niszczenia środowiska dla zdrowia oraz polityka środowiskowa;
- metodologia badań nad zdrowiem w dziedzinie nauk społecznych;
- prawa człowieka, HIV/AIDS i nowe epidemie;
- choroby zakaźne: wyzwania dla badań nad zdrowiem w dziedzinie nauk społecznych;
- zagadnienia związane ze zdrowiem i chorobami na wsi;
- polityka farmaceutyków;
- zdrowie reprodukcyjne: co nowego?Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://www.ifssh.net