Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowy kongres na temat nanotechnologii i ekonomii

W Dublinie (Irlandia), w dniach 20 i 21 kwietnia odbędzie się Światowy Kongres Nanotechnologii i Ekonomii (The World NanoEconomic Congress).

Podczas kongresu poruszony zostanie szereg tematów, w tym: infrastruktura akademicka i przemysłowa w Irlandii oraz w jaki sposób wspie...

20 Kwietnia 2005 - 20 Kwietnia 2005
Irlandia

W Dublinie (Irlandia), w dniach 20 i 21 kwietnia odbędzie się Światowy Kongres Nanotechnologii i Ekonomii (The World NanoEconomic Congress).

Podczas kongresu poruszony zostanie szereg tematów, w tym: infrastruktura akademicka i przemysłowa w Irlandii oraz w jaki sposób wspiera ona komercyjny rozwój nanotechnologii w przemyśle; przyszłość nanotechnologii w przemyśle oraz tendencje w nanotechnologii w Europie; nanotechnologiczne bezpieczeństwo i toksykologia; wpływ nanotechnologii na rozwój innych działów przemysłu opartych na technologii.

Wśród przemawiających są znane postacie z głównych firm międzynarodowych oraz ze świata nauki.W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na następującą stronę internetową:
http://www.world-nano.com