Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dni informacyjne eTEN

Pod koniec lutego i na początku marca odbędą się we Francji dni informacyjne na temat konkursów dotyczących eTEN (transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych).

Daty i miejsca dni informacyjnych są następujące:
- 22 luty, Paryż;
- 24 luty, Lille;
- 3 marzec, Metz.

W spot...

22 Lutego 2005 - 22 Lutego 2005
Francja

Pod koniec lutego i na początku marca odbędą się we Francji dni informacyjne na temat konkursów dotyczących eTEN (transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych).

Daty i miejsca dni informacyjnych są następujące:
- 22 luty, Paryż;
- 24 luty, Lille;
- 3 marzec, Metz.

W spotkaniach uczestniczyć będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy przedstawią główne aspekty konkursu. Obecne będą również doświadczone osoby oceniające projekty oraz uczestnicy projektów. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję spotkania się z potencjalnymi partnerami projektów.

Dni informacyjne zostały przygotowane przez Krajowe Punkty Kontaktowe dla tego programu z Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga i Niemiec.Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://www.telecom.gouv.fr/programmes/eten