Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Doroczne spotkanie platformy technologicznej ogniw paliwowych i wodorowych

Doroczne spotkanie europejskiej platformy technologicznej ogniw paliwowych i wodorowych odbędzie się w Brukseli (w Belgii) w dniach od 17 do 18 marca.

Celem konferencji jest przedstawienie interesariuszom i politykom - zarówno ze szczebla Unii Europejskiej jak i ze szczebla ...

17 Marca 2005 - 17 Marca 2005
null

Doroczne spotkanie europejskiej platformy technologicznej ogniw paliwowych i wodorowych odbędzie się w Brukseli (w Belgii) w dniach od 17 do 18 marca.

Celem konferencji jest przedstawienie interesariuszom i politykom - zarówno ze szczebla Unii Europejskiej jak i ze szczebla krajowego, kalendarza badań strategicznych dla technologii ogniw paliwowych i wodorowych. Przeanalizowana zostanie również praca platformy oraz stan dyskusji dotyczącej wodoru. Ponadto podjęta zostanie próba włączenia wyników obecnie trwających projektów do strategii platformy.Więcej informacji można uzyskać na stronie
proszę kliknąć