Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Demokracja elektroniczna: wyzwanie na przyszłość

Europejska Fundacja Naukowa (ESF) organizuje konferencję na temat eGovernment (administracji elektronicznej) zatytułowaną 'Demokracja elektroniczna: wyzwanie na przyszłość', która będzie się odbywać od 2 do 4 marca w Bozen-Bolzano, we Włoszech.

Konferencja ma na celu:
- omó...

2 Marca 2005 - 2 Marca 2005
Włochy

Europejska Fundacja Naukowa (ESF) organizuje konferencję na temat eGovernment (administracji elektronicznej) zatytułowaną 'Demokracja elektroniczna: wyzwanie na przyszłość', która będzie się odbywać od 2 do 4 marca w Bozen-Bolzano, we Włoszech.

Konferencja ma na celu:
- omówienie i ocenę w jakim stopniu postępy w dziedzinie interaktywnych narzędzi decyzyjno-analitycznych mogą pomóc w rozwoju 'demokracji elektronicznej';
- rozwój systemów dla eGovernment (administracji elektronicznej), które miałyby bardziej angażować obywateli w proces podejmowania decyzji publicznych.W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę:
http://www.inf.unibz.it/tcgov2005/index.html