Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja mechaniki pękania, Polska

W dniach 11-14 września w Wiśle odbędzie się X konferencja poświęcona badaniom naukowym w dziedzinie mechaniki pękania. Po raz pierwszy konferencja będzie otwarta dla gości spoza Polski.

Zakres tematyczny konferencji obejmował będzie takie zagadnienia klasycznej mechaniki pę...

11 Września 2005 - 11 Września 2005
Polska

W dniach 11-14 września w Wiśle odbędzie się X konferencja poświęcona badaniom naukowym w dziedzinie mechaniki pękania. Po raz pierwszy konferencja będzie otwarta dla gości spoza Polski.

Zakres tematyczny konferencji obejmował będzie takie zagadnienia klasycznej mechaniki pękania, jak:
- metody doświadczalne w mechanice pękania;
- metody obliczeń analitycznych i numerycznych;
- wpływ mikrostruktury na proces pękania;
- zagadnienia dynamiczne w mechanice pękania;
- zastosowania praktyczne mechaniki pękania.Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie:
http://www.kmpkm.po.opole.pl/xkmp_en/index.html