Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja na temat analizy zagrożeń

W dniach 12-14 września w Komo, we Włoszech odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat najważniejszych zagrożeń dla społeczeństwa, naukowców i władz rządowych.

Podczas konferencji omawiane będą następujące tematy:
- powiadamianie o zagrożeniach: pojawiające się zagadn...

12 Września 2005 - 12 Września 2005
Włochy

W dniach 12-14 września w Komo, we Włoszech odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat najważniejszych zagrożeń dla społeczeństwa, naukowców i władz rządowych.

Podczas konferencji omawiane będą następujące tematy:
- powiadamianie o zagrożeniach: pojawiające się zagadnienia relacjonowane w gronie naukowców, w organach obrony cywilnej oraz przekazywane pomiędzy naukowcami, władzami rządowymi i opinią publiczną;
- znaczenie mediów w podważaniu programów naukowców i decydentów;
- zagrożenie w środowiskach złożonych;
- tworzenie warunków ograniczających zagrożenie: kwestie dotyczące ograniczania słabych stron, poszukiwanie strukturalnych i niestrukturalnych środków zapobiegawczych odnoszących się zarówno do klęsk żywiołowych, jak i katastrof technologicznych;
- integracja zarządzania ryzykiem w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
- zarządzanie w społeczeństwie świadomym zagrożeń i powiadamianie o zagrożeniach.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.sraeurope.org/new/new_conf.html