Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Forum inwestycyjne dotyczące technologii

Europejskie Forum Inwestycyjne dotyczące technologii odbędzie się 23 maja w Londynie w Wielkiej Brytanii.

W jego ramach od 40 do 50 przedsiębiorstw z całej Europy wykorzystujących technologie powstające zaprezentuje się międzynarodowemu zespołowi inwestorów oraz odbędzie ind...

23 Maja 2005 - 23 Maja 2005
Zjednoczone Królestwo

Europejskie Forum Inwestycyjne dotyczące technologii odbędzie się 23 maja w Londynie w Wielkiej Brytanii.

W jego ramach od 40 do 50 przedsiębiorstw z całej Europy wykorzystujących technologie powstające zaprezentuje się międzynarodowemu zespołowi inwestorów oraz odbędzie indywidualne spotkania z wybranymi inwestorami.

Tematami forum będą:
- wyjścia z inwestycji poprzez pierwotne oferty publiczne (IPO) - co jest do nich potrzebne?
- perspektywa stworzenia warunków do wykorzystania technologii w sektorze usług finansowych;
- czy atrakcyjność Azji przewyższa atrakcyjność Stanów Zjednoczonych dla przedsiębiorstw europejskich?
- prognozy dla sektora elektroniki użytkowej.

Impreza w przeszłości kończyła się sukcesem; w ostatnich pięciu latach wzięło w niej udział co najmniej 80 przedsiębiorstw, które po uczestnictwie w forum zebrały ponad 300 milionów euro.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.e-unlimited.com