Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Forum energetyczne, Hiszpania

Konferencja poświęcona promowaniu technologii energetycznych oraz technologii przyjaznych dla środowiska stosowanych w celu uzyskania oszczędności i wydajności energetycznej w UE odbędzie się w dniach 15 - 17 czerwca w Pampelunie w Hiszpanii.

Głównym celem konferencji jest o...

15 Czerwca 2005 - 15 Czerwca 2005
Hiszpania

Konferencja poświęcona promowaniu technologii energetycznych oraz technologii przyjaznych dla środowiska stosowanych w celu uzyskania oszczędności i wydajności energetycznej w UE odbędzie się w dniach 15 - 17 czerwca w Pampelunie w Hiszpanii.

Głównym celem konferencji jest opracowanie powszechnej wiedzy na temat roli, jaką odgrywają technologie energetyczne w zarządzaniu polityką energetyczną mającą na celu promowanie oszczędności i wydajności energetycznej, czyli najważniejszych czynników w zwalczaniu emisji dwutlenku węgla oraz zmian klimatycznych.

Program konferencji skoncentrowany będzie na:
- zaprezentowaniu sytuacji w UE dotyczącej oszczędności oraz wydajności energetycznej;
- wymianie doświadczeń w zakresie ośmiu udanych projektów polegających na rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej technologii przyjaznych dla środowiska oraz inicjatyw związanych z oszczędnością i wydajnością energetyczną na szczeblu europejskim;
- wizycie w Centrach Badawczych Energetyki w Nawarze (w Hiszpanii);
- zaprezentowaniu propozycji utworzenia europejskiej sieci rozpowszechniania technologii w świetle zmian klimatycznych.Więcej informacji (w języku hiszpańskim) znajduje się na stronie:
http://www.crana.org
Można też skontaktować się drogą elektroniczną:
E-mail: energyforum@crana.org