European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja: innowacje technologiczne oraz spójność regionalna w poszerzonej Europie

Sieć Innowacji Oparta na Wiedzy Regionów Europejskich (ERIK), Sieć Innowacyjnych Regionów w Europie (IRE) oraz województwo małopolskie organizują konferencję poświęconą innowacjom technologicznym oraz spójności regionalnej w poszerzonej Europie, która odbędzie się w dniach 21 ...

21 Kwietnia 2005 - 21 Kwietnia 2005
 
Sieć Innowacji Oparta na Wiedzy Regionów Europejskich (ERIK), Sieć Innowacyjnych Regionów w Europie (IRE) oraz województwo małopolskie organizują konferencję poświęconą innowacjom technologicznym oraz spójności regionalnej w poszerzonej Europie, która odbędzie się w dniach 21 i 22 kwietnia w Krakowie w Polsce.

Program konferencji skoncentrowany będzie na dwóch głównych tematach: znaczeniu polityki sprzyjającej innowacjom dla konkurencyjności regionów oraz roli, jaką odgrywają innowacyjne inkubatory przedsiębiorczości.

W ramach konferencji przedstawiciele różnych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej przedstawią kompleksowy przegląd najnowszej polityki dotyczącej innowacji i konkurencyjności w UE po rozszerzeniu, z uwzględnieniem roli funduszy strukturalnych, polityki spójności, Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz europejskiej polityki przemysłowej.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.innovating-regions.org/network/events/eventDetails.cfm?eve_id=281