Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztat dotyczący szkoleń dla naukowców z dziedziny nanonauk i nanotechnologii

Dyrekcja Generalna ds. Badań Komisji Europejskiej organizuje warsztat pod nazwą "szkolenia dla naukowców w zakresie nanonauk i nanotechnologii: stan obecny i potrzeby na przyszłość" ("research training in nanosciences and nanotechnologies: current status and future needs"), kt...

14 Kwietnia 2005 - 14 Kwietnia 2005
null

Dyrekcja Generalna ds. Badań Komisji Europejskiej organizuje warsztat pod nazwą "szkolenia dla naukowców w zakresie nanonauk i nanotechnologii: stan obecny i potrzeby na przyszłość" ("research training in nanosciences and nanotechnologies: current status and future needs"), który odbędzie się 14 i 15 kwietnia w Brukseli w Belgii.

Choć w zastosowaniach nanotechnologii obserwowany jest gwałtowny postęp, pojawia się problem dotyczący zasobów ludzkich. W celu podtrzymania rozwoju w tej dziedzinie, konieczne jest kształcenie i szkolenie nowej generacji naukowców, inżynierów i pracowników wykwalifikowanych.

Warsztat będzie polegał na przeglądzie najnowocześniejszych osiągnięć na polu szkoleń dla naukowców w zakresie nanotechnologii, ułatwieniu efektywnej wymiany informacji i najlepszych praktyk oraz przeprowadzeniu oceny bieżących i przyszłych potrzeb instytucji badawczych i branży, a także zgłoszeniu propozycji dotyczących ewentualnych inicjatyw uzupełniających na szczeblu europejskim.Program warsztatu zostanie udostępniony pod następującym adresem internetowym:
http://cordis.europa.eu/nanotechnology/