Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztat poświęcony projektowi dyrektywy dotyczącej INSPIRE

Warsztat poświęcony projektowi dyrektywy dotyczącej Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (ESDI) oraz INSPIRE (Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie) odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 1 lipca w Alghero na Sardynii.

Celami warsztatu jest:
- ocena...

29 Czerwca 2005 - 29 Czerwca 2005
Włochy

Warsztat poświęcony projektowi dyrektywy dotyczącej Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (ESDI) oraz INSPIRE (Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie) odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 1 lipca w Alghero na Sardynii.

Celami warsztatu jest:
- ocena obecnego stanu zaawansowania prac legislacyjnych;
- zaoferowanie zainteresowanym sektorom wykorzystującym dane przestrzenne możliwości wyrażenia ich potrzeb oraz powiększenia wiedzy na temat najlepszego sposobu uczestnictwa w przygotowywaniu projektów przepisów wykonawczych INSPIRE;
- określenie najważniejszych zagadnień badawczych, które wymagają uwagi sektorów wykorzystujących informacje geograficzne w celu ułatwienia wdrażania infrastruktur ESDI.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.ec-gis.org/Workshops/11ec-gis/index.html