Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sieć teleinformatyczna władz lokalnych organizuje w Polsce konferencję poświęconą tematom związanym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Europejska Inicjatywa Sieci Teleinformatycznej Władz Lokalnych (ELANET) organizuje konferencję dotyczącą społeczeństwa informacyjnego, która odbędzie się w Krakowie w Polsce.

Celem tej cyklicznej konferencji jest wspieranie zwiększonego wykorzystania technologii informacyjno...

2 Czerwca 2005 - 2 Czerwca 2005
null

Europejska Inicjatywa Sieci Teleinformatycznej Władz Lokalnych (ELANET) organizuje konferencję dotyczącą społeczeństwa informacyjnego, która odbędzie się w Krakowie w Polsce.

Celem tej cyklicznej konferencji jest wspieranie zwiększonego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w Europie oraz modernizacja administracji publicznej i świadczonych przez nią usług.

Tegoroczna edycja konferencji zatytułowana jest "i2010: Nowe horyzonty i nowe zadania dla władz lokalnych i regionalnych" ("i2010: New horizons, new tasks for local and regional governments"). Program obejmuje sesje plenarne na tematy bieżące oraz sesje równoległe poświęcone doskonałości w najważniejszych obszarach technologii informacyjnych dla rozwoju lokalnego z wykorzystaniem badań, technologii i innowacji.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.eisco2005.org