Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Doświadczenia w 6. PR - na rzecz 7. PR

Dzień informacyjny poświęcony doświadczeniom zdobytym w ramach 6. PR oraz zaleceniom dotyczącym 7. PR - "Experiences in FP6 - towards FP7", odbędzie się 19 kwietnia w Budapeszcie na Węgrzech.

Celem imprezy jest umożliwienie przedstawicielom organizacji rządowych oraz koordyn...

19 Maja 2005 - 19 Maja 2005
Węgry

Dzień informacyjny poświęcony doświadczeniom zdobytym w ramach 6. PR oraz zaleceniom dotyczącym 7. PR - "Experiences in FP6 - towards FP7", odbędzie się 19 kwietnia w Budapeszcie na Węgrzech.

Celem imprezy jest umożliwienie przedstawicielom organizacji rządowych oraz koordynatorom projektu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyrażenia opinii oraz ewentualnych uwag w związku z Szóstym Programem Ramowym (6. PR), a zwłaszcza ze stosowaniem nowych instrumentów. Zalecenia dotyczące 7. PR zostaną zaprezentowane DG ds. Badań na podstawie niniejszego dnia informacyjnego.

Impreza organizowana jest w ramach projektu "Węgry dla 6. PR", wspieranego przez UE.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://hufp6.tetalap.hu/pages/e_05.html

Więcej informacji na temat debaty dotyczącej 7. PR dostępnych jest na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/