Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum poświęcone inżynierii tkankowej

Holenderski Program Inżynierii Tkankowej (Dutch Programme for Tissue Engineering - DPTE) organizuje konferencję, która odbędzie się 9 i 10 maja w Ede w Holandii.

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.:
- inżynieria tkankowa tkanki chrzęstnej - chondrocyty czy komórki ma...

9 Maja 2005 - 9 Maja 2005
Niderlandy

Holenderski Program Inżynierii Tkankowej (Dutch Programme for Tissue Engineering - DPTE) organizuje konferencję, która odbędzie się 9 i 10 maja w Ede w Holandii.

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.:
- inżynieria tkankowa tkanki chrzęstnej - chondrocyty czy komórki macierzyste?
- inżynieria tkankowa zastawki serca za pomocą komórek prekursorowych uzyskanych z krwi pępowinowej;
- biomateriały in vivo: reakcja na ciała obce oraz biokompatybilność;
- inżynieria tkanki kostnej: od badań in vitro do badań dużych zwierząt;
- zaawansowane bioreaktory i inżynieria tkankowa;
- mezenchymalne komórki macierzyste: potencjalne źródło naprawy tkanek;
- inżynieria tkankowa tkanki chrzęstnej w praktyce: leczenie nie tylko wad;
- zniszczenie stawowej tkanki chrzęstnej: monitorowanie procesów in vitro i in vivo.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.dpte.nl/site/index.php?id=38