Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Nanotechnologie w diagnostyce i analityce biologicznej

Konferencja poświęcona nanotechnologiom w diagnostyce i analityce biologicznej odbędzie się 29 i 30 czerwca w Grenoble we Francji.

Impreza zgromadzi najważniejszych badaczy europejskich ze środowiska akademickiego oraz branży w celu omówienia najnowszych osiągnięć dotyczącyc...

29 Czerwca 2005 - 29 Czerwca 2005
null

Konferencja poświęcona nanotechnologiom w diagnostyce i analityce biologicznej odbędzie się 29 i 30 czerwca w Grenoble we Francji.

Impreza zgromadzi najważniejszych badaczy europejskich ze środowiska akademickiego oraz branży w celu omówienia najnowszych osiągnięć dotyczących narzędzi i technik diagnostycznych i analitycznych dla próbek biologicznych. Jest to obszar potwierdzający zbieżność pomiędzy naukami przyrodniczymi i fizycznymi, inżynierią oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).

Prezentacje będą dotyczyły następującej tematyki:
- zminiaturyzowanych kompleksowych testów diagnostycznych;
- platform detekcji DNA wykorzystujących nanocząstki jako markery kwantyfikacji;
rozwijania technologii badań biologicznych w skali nano w oparciu o elektrogenerowaną chemiluminescencję;
- mikroskopii skaningowej przewodnictwa jonowego;
- stosowania sterowanych białek membranowych w celu tworzenia nanobiointerfejsu.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.nanoforum.org/events/nbda