Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dzień współpracy Wielkiej Brytanii i Turcji w dziedzinie B+R

Dzień współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju (B+R) między Wielką Brytanią a Turcją odbędzie się 18 maja w Newcastle w Wielkiej Brytanii.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie brytyjskich naukowców z mocnymi stronami działalności naukowo-badawczej prowadzon...

18 Maja 2005 - 18 Maja 2005
Turcja

Dzień współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju (B+R) między Wielką Brytanią a Turcją odbędzie się 18 maja w Newcastle w Wielkiej Brytanii.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie brytyjskich naukowców z mocnymi stronami działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Turcji i mechanizmami finansowania współpracy między obydwoma państwami. Organizatorzy mają również nadzieję, że to wydarzenie zaowocuje nawiązaniem kontaktów i sieci umożliwiających jego uczestnikom skorzystanie z Szóstego Programu Ramowego (6. PR) i przygotowanie się do 7. PR.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ukro.ac.uk