CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Produkcja - najważniejsza technologia dla Europy

Dyskusja ekspertów zatytułowana "Produkcja - najważniejsza technologia dla Europy" ("Manufacturing - key technology for Europe") odbędzie się 25 kwietnia w Brukseli w Belgii.

Komisja Europejska wyznaczyła grupę ekspertów wysokiego szczebla ze środowisk branżowych i naukowych...

25 Kwietnia 2005 - 25 Kwietnia 2005
 
Dyskusja ekspertów zatytułowana "Produkcja - najważniejsza technologia dla Europy" ("Manufacturing - key technology for Europe") odbędzie się 25 kwietnia w Brukseli w Belgii.

Komisja Europejska wyznaczyła grupę ekspertów wysokiego szczebla ze środowisk branżowych i naukowych w celu opracowania wspólnej wizji przyszłości produkcji w Europie. Raport opracowany w wyniku tej dyskusji - "MANUFUTURE - A vision for 2020" będzie stanowił podstawę planu i platformy technologicznej dla produkcji przemysłowej na dwie następne dekady.

W tym kontekście zespół ekspertów omówi możliwe strategie zapewnienia konkurencyjnej pozycji Europy na rynku światowym pod względem produkcji. Celem dyskusji ekspertów jest zdefiniowanie sposobów, w jakie instytucje na szczeblu akademickim mogą w konkretny sposób wnieść swój wkład w opracowanie wizji przyszłości produkcji w UE.

Wśród członków zespołu znajdą się przedstawiciele środowisk akademickich i branżowych oraz Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Badań niemieckiego landu Północny Ren-Westfalia.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.euf.rwth-aachen.de