Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztat poświęcony doświadczeniom krajów regionu Morza Śródziemnego w zakresie odzyskiwania wody, Barcelona

Warsztat poświęcony doświadczeniom krajów śródziemnomorskich w zakresie odzyskiwania wody, organizowany w ramach programu wsparcia MED-REUNET II finansowanego przez UE, odbędzie się 12 i 13 maja w Barcelonie w Hiszpanii.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie działań w zakresi...

12 Maja 2005 - 12 Maja 2005
Hiszpania

Warsztat poświęcony doświadczeniom krajów śródziemnomorskich w zakresie odzyskiwania wody, organizowany w ramach programu wsparcia MED-REUNET II finansowanego przez UE, odbędzie się 12 i 13 maja w Barcelonie w Hiszpanii.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie działań w zakresie odzyskiwania wody, prowadzonych przez partnerów programu MED-REUNET II w instytucjach w krajach europejskich i w regionie Morza Śródziemnego.

Zaproszeni prelegenci przedstawią również swoje stanowiska na temat odzyskiwania wody w ramach zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi, z uwzględnieniem specyfiki regionu śródziemnomorskiego.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.med-reunet.com/03medr2/07_workshop_preliminar.asp